Làm thế nào để tạo khách hàng từ hoạc động của bản kê ước tính?

Một khi đề nghị của bạn được chấp nhận, bạn chỉ cẩn nhấp vào tạo khách hàng từ bản kê ước tính này và ứng dụng sẽ tự động lấy dữ liệu khách hàng từ dữ liệu trên bản kê. Để sử dụng tùy chọn này, hãy chuyển đến thanh lựa chọn ở trang chủ => Bản kê ước tính và chọn ước tính được xác nhận từ danh sách. Khi nó được mở, chọn tab Hành động và chọn Tạo khách hàng từ ước tính này. Đơn giản như thế đó!

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store