Làm cách nào để quản lý một nhóm nhân viên trên trang web làm việc?

Thật dễ dàng nếu bạn sử dụng chức năng Clock in / Clock out được liệt kê trong trình đơn thả xuống trên Trang chủ Sau khi bạn nhập, tất cả nhân viên không ở nơi làm việc sẽ hiển thị trên trang. Bạn có thể đánh dấu nhóm đến cùng một trang làm việc và kiểm tra họ bằng nút đồng hồ màu xanh trên thanh chọn.Nó sẽ giúp bạn ghi lại giờ làm việc, nghỉ trưa, bản mô tả công việc như cách bạn làm điều đó cho các nhóm và thông tin xuất hiện cùng lúc trong các hồ sơ cá nhân của họ. Về cơ bản, bạn nhập dữ liệu cho nhóm và nhận được hồ sơ cá nhân đầy đủ thông tin về sự tham gia của họ. Khi bạn vào kiểm tra, chỉ có các nhân viên trên trang hiện ra và bạn kiểm tra tất cả.

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store