Hüküm ve Koşullar

1. Hükümler

Job Manager Uygulamasını ("Uygulama") veya jobmanagerapp.com Web Sitesini ("Web Sitesi") ve Job Manager veya bağlı kuruluşları tarafından sağlanan tüm hizmetleri ("Job Manager") (hepsi bir arada olarak "Hizmetler") kullanan birey ya da kuruluşlar, bu Hizmetlerin kullanıcısı olurlar ve Uygulamaya, Web Sitesine bu kişinin yerine giren tüm bireyler (hepsi bir arada olarak "siz" ya da "Kullanıcılar") işbu ("Hükümler"i) okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcılar Uygulamayı, Web Sitesini ve Hizmetleri sadece işbu Hükümler ile uyumlu olarak kullanabilirler. İşbu Hükümlerde Kullanıcılara açık olarak belirtilmemiş olan tüm haklar Job Manager'a aittir.

İşbu Hükümler Uygulama, Web Sitesi (Hizmetlerin parayla kullanımı dahil) ve Hizmetlerin ücretsiz kullanımını kapsar.

2. İşbu Hükümler ile uyumsuzluk

Bir Kullanıcı'nın işbu Hükümlere uymaması halinde, Job Manager tamamen kendi takdiriyle ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu Kullanıcı'nın hesabını iptal edebilir, askıya alabilir ve işbu Kullanıcıya Hizmet sağlamayı reddedebilir.

3. Değişiklikler

Job Manager işbu Hükümleri ve Uygulamayı, Web Sitesini ve/veya Hizmetler'i, Kullanıcılara bildirimde bulunarak veya bildirmeden herhangi bir zamanda değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar ve Şartlara tabi olacak yeni özellikler de ekleyebilir. Herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra Başvuruyu, Web Sitesini veya Hizmetleri kullanmaya devam eden Kullanıcılar bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır. Kullanıcılar bu nedenle bu Şartları düzenli olarak kontrol etmelidirler. Bu Şartların yeni sürümleri, yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tarihlendirilecektir.

4. Uygulama

Uygulama, Web Sitesi ve Hizmetler "olduğu gibi" ve "mevcut" esasta sunulmaktadır ve Hizmetler'in kullanımı tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Job Manager, Uygulamanın kullanılabilirliği, zamanında alınması, güvenliği veya güvenilirliği için herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Job Manager, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Uygulama, Web Sitesi veya Hizmetleri (veya herhangi bir bölümünü) değiştirme, askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Job Manager Uygulamanın, Web Sitesinin veya Hizmetin herhangi bir değiştirilmesi, fiyat değişikliği, askıya alınması ya da durdurulması için sizden veya üçüncü şahıslardan sorumlu tutulamaz.

Job Manager aşağıdakileri garanti etmemektedir: (a) Hizmetlerin özel durumlarınızı karşılamasını; (B) Hizmetler'in kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olmasını;. (C) Hizmetlerin kullanımından elde edilen sonuçlar doğru veya güvenilir olmasını; (D) Hizmetler yoluyla sizin tarafınızdan elde edilen herhangi bir ürünün, hizmetin, bilginin veya diğer malzemelerin kalitesi beklentilerinizi karşılamasını; veya (e) Hizmetlerdeki hataların düzeltilmesini.

Job Manager'ın Hizmetleri sağlamak için gereken gerekli donanım, yazılım, ağ, bağlantı, depolama ve ilgili teknolojiyi sağlamak için üçüncü taraf tedarikçilerini kullanabileceğini kabul edersiniz. Bu üçüncü parti tedarikçilerin eylemleri ve eksiklikleri, Job Manager'ın denetimi dışında olabilir ve Job Manager, herhangi bir üçüncü taraf tedarikçisinin herhangi bir eylemi veya ihmalinden dolayı uğranılan herhangi bir kayıp ya da hasardan sorumlu tutulamaz.

Job Manager, kendisi ve üçüncü taraf tedarikçileri adına, kanunen izin verilen azami ölçüde, kanunen veya yürürlükteki kanunlar çerçevesinde ima edilen veya başka şekillerde geçerli olabilecek garantiler dışındaki diğer garantileri sağlamama hakkına sahiptir.

5. Hesap Bilgileri

Kullanıcılar Uygulamaya, Web Sitesine ve/veya Hizmetlere erişmek ve kullanmak için şunları yapmalıdır: Tam yasal adları ve e-posta adresi (Web sitesi tarafından istendiği gibi) dahil olmak üzere kendileri hakkında belirli bilgileri sağlamalıdır ("Hesap Bilgileri"); ve otomatik yöntemler ile Kullanıcı kaydı veya oturumu başarılı olmayabileceğinden dolayı gerçek şahıs olmalıdır.

Tüm Kullanıcılar, Hesap Bilgilerini doğru, güncel ve eksiksiz sağlamayı, ve bu bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olmasını sürdürmek adına Hesap Bilgilerini güncel tutmayı kabul eder.

6. Sorumluluk

Her Kullanıcı, Hizmetler'i kullanımından kaynaklanan tüm faaliyetlerden sorumludur. Job Manager, Kullanıcıların Hizmetler'i Kullanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir sorumluluğu reddeder ve bir Kullanıcı'nın (bunlarla sınırlı olmamak üzere) Hizmetler'i kullanması, Web Sitesi'nde yaşanacak bir arıza veya Kullanıcı'nın hesabının iptali sonucunda herhangi bir kayba ya da zarara uğraması halinde sorumlu tutulamaz.

7. Yasadışı kullanım

Hiçbir Kullanıcı Uygulamaları, Web Sitesini veya Hizmetleri herhangi bir yasadışı veya yetkisiz amaçla kullanamaz veya herhangi bir şahsın, kurumun veya kuruluşun herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü, telif hakkını, ticari marka, fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir bilgiyi yükleyemez.

Job Manager, işbu Hükümlerin ihlalinin oluşup oluşmadığını veya herhangi bir kanun, mevzuat, yasal işlem veya devlet talebiyle uyumlu olup olmadığını denetlemek amacıyla Uygulama, Web Sitesi veya Hizmetler’i kullanımınızı araştırma hakkına sahiptir ancak bunu yapmak için herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8. Kötü Niyetli Kullanım

Kullanıcılar, Uygulamaya, Web Sitesine ve Hizmetlere yalnızca Job Manager tarafından sağlanan arayüz aracılığıyla erişebilir. Uygulamayı, Web Sitesini ve Hizmetleri herhangi bir kötü amaç için kullanamaz. ve Uygulamaları, Web Sitesini veya Hizmetleri bunları kullanan herhangi bir Kullanıcı'yı taciz etmek, tehdit etmek, gözdağı vermek veya taklit etmek için kullanamaz.

9. Doğru Kullanım

Job Manager hükümleri ve onların doğru kullanımını denetleme ve tatbik ettirme hakkını saklı tutar. Job Manager, doğru kullanım politikasını ihlal ettiğini düşündüğü herhangi bir Kullanıcının hesabını iptal etme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

10. Ödemeler

Tüm hizmetler aylık, altı aylık veya yıllık bazda ücretlendirilir ve önceden ödenir. Hizmet yükseltmeleri, düşürmeleri veya açık bir hesapta kullanılmayan Hizmetler de dahil olmak üzere tüm ödemelerde iade yapılamaz. Herhangi bir kullanılmış abonelik veya hesabınızla ilgili diğer krediler iade edilemez.

Job Manager Hizmetler ile ilgili herhangi bir geri ödeme eksikliği nedeniyle herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı aboneliğini ödemek amacıyla geçerli bir kredi kartı veya banka hesabı gereklidir.

Bir Kullanıcının (Uygulamada, Web sitesinde sunulan şekilde) ücretsiz deneme sürümünü kullanması halinde ücretsiz deneme, Kullanıcı hesabının açıldığı andan itibaren başlar ve 30 gün sonra sona erer. Kullanıcılar ücretsiz deneme süresinin bitiminde Hizmetleri daha ileri düzeyde kullanmak için abonelik planlarından birini satın alabilir veya ücretsiz sınırlı Hizmetleri kullanmaya devam edebilir.

PayPal, bir Kullanıcının Hizmetlerin yükseltilmesi tarihinden itibaren tercih ettiği herhangi bir yükseltme için Job Manager adına bir Kullanıcı kredi kartı ücreti tahsil edecektir.

11. Ücretler

Hizmetler için ücret alınan ücretler ("Ücretler") Job Manager tarafından 30 gün önceden bildirilmek üzere değiştirilebilir ve bunlar Web Sitesinde yayınlanır. Job Manager, Ücretlerin değiştirilmesinde Kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu tutulamaz.

11.1 İade ve kredi konusundaki hakkımız saklıdır. İade ve kredi sağlamamız halinde aynı iade veya krediyi gelecekte de sağlama sorumluluğu taşımamaktayız.

12. Vergiler

Tüm Ücretler vergileri hariç tutmaktadır (Kaliforniya, ABD hariç) ve Kullanıcı herhangi bir satışı kullanım, katma değer vergisi ve herhangi bir ceza ve/veya faiz karşısında Job Manager'i sorumlu tutmaz.

13. Hesapların iptali

İş Yöneticisi, herhangi bir Kullanıcının hesabını herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olarak iptal etme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Kullanıcıların, hesaplarını iptal etmeleri için Uygulama içinde veya Web Sitesinde herhangi bir seçeneği yoktur. Kullanıcılar Hesaplarını iptal etmek için Uygulamayı kullanmayı bırakmalıdırlar. Kullanıcıların hesabının iptali için Job Manager'a yapacakları e-posta veya telefon talepleri kabul edilmez.

Verileriniz ve içerikleriniz Uygulamayı veya Web Sitesini kullanmayı bırakmanızdan üç ay sonrasına dek sunucularımızda saklanabilir. Bu içerik hesabınızı tekrar aktifleştirmenizin ardından yeniden elde edilebilir. Job Manager, Hesabınızın iptali ya da Uygulamayı kullanmamanızdan ötürü meydana gelebilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir.

Tüm iptaller Kullanıcı'nın hesabının deaktivasyonuyla sonuçlanır.

Çek veya bir defalık ödeme yoluyla PayPal ile ödeme yapmadıysanız, PayPal'da tekrarlanan ödemeleri iptal etmek Kullanıcıların sorumluluğundadır. Job Manager geç iptal edilen aboneliklerden sorumlu değildir. Bir abonelik için PayPal üzerinden tekrar eden bir ödeme oluşturduysanız, aşağıdakileri yaparak bekleyen ödemelerinizi iptal edebilirsiniz:

  1. Paypal hesabınızda oturum açın.
  2. Sayfanın üstündeki Profil kısmına tıklayın.
  3. Param kısmına tıklayın.
  4. Ön onaylı ödemelerim bölümündeki Güncelle kısmına tıklayın.
  5. İptal, Otomatik ödemeyi iptal et veya Aboneliği iptal et kısmına tıklayın ve talimatları izleyin.

13.1 Süre ve Yenileme. İşbu Anlaşma, Hizmetler'i kullandığınız sürece tamamen geçerliliğini korur. Çekle ödeme yapmadığınız sürece abonelik bu Bölüm uyarınca iptal edilene kadar otomatik olarak yenilenir. Tüm abonelikler için, aboneliğiniz yenilenen tarihten en az 5 gün önce, yasalar tarafından aksi belirtilmediği sürece, aboneliğinizin beklemedeki yenilenmesini bildiririz. Tüm abonelikler için, çekle ödeme yapmadığınız sürece, yenileme süresinin kredi kartı veya banka hesabınıza abonelik ücretlerinin fatura edilmesini önlemek için aboneliğinizi yenilenmeden önce iptal etmeniz gerekir.

14. Abonelik Politikası

Hizmete abone olarak, bu belgede istediğiniz zaman bulunabilecek Abonelik politikalarımıza tabi olursunuz. Bu belgeyi ödeme, iptal ve fiyatlandırma politikaları ve diğer önemli bilgileri içerdiği için lütfen dikkatle okuyun. Bu politikaları istediğimiz zaman değiştirme hakkımız saklıdır ve mevcut politikaları bildiğinizden emin olmak için onları sık sık tekrar okumalısınız.

15. Hesap Sürümünü Düşürme

Kullanıcılar hesaplarının sürümlerini sonraki ödeme tarihinde düşürebilirler (örneğin, Pro Lisans'tan Basic Lisansa).

16. Yükümlülük

Job Manager, kâr kaybı, şerefiye, kullanım, veri veya diğer maddi olmayan kayıplar için (Job Manager'ın önerilmiş olsa dahi) doğrudan, dolaylı, arızi, spesifik ve sonuç olarak ortaya çıkan veya örnek teşkil eden hiçbir hasardan sorumlu değildir. Bu hasarlar şunlardan oluşabilir: (a) Hizmetin kullanımı veya kullanılamaması; (b) Alınan veya edinilen herhangi bir mal, veri, bilgi veya hizmetten kaynaklanan ikame malların ve hizmetlerin satın alınma masrafları veya Hizmetler aracılığıyla veya Hizmetlerden girilen veya alınan işlemler; (c) iletimlerinizin veya verilerinizin izinsiz olarak erişilmesi veya değiştirilmesi; (d) Hizmetlerle ilgili herhangi bir üçüncü tarafın beyanları veya eylemi; veya (e) Hizmetlerle ilgili diğer herhangi bir husus.

Job Manager'ın işbu Anlaşma kapsamında veya bu Anlaşma ile bağlantılı olarak toplam yükümlülüğü, son 12 ay içinde ilgili Kullanıcı tarafından Job Manager'a ödenen Ücretlerin miktarı ile sınırlı olacaktır.

17. Tazminat

Tüm Kullanıcılar, Hizmetleri kullanmaları sonucunda Job Manager'ın maruz kalabileceği veya hasar görebileceği her türlü sorumluluk, eylem, kovuşturma, talep, masraf, masraf ve harcamaların her türüne karşı Job Manager'ı tazmin eder ve sorun devam ettikçe tazmin etmeye devam ederler.

18. Fikri Mülkiyet

Tüm Kullanıcılar, Job Manager'ın Uygulama, Web Sitesi ve Hizmetlerde mevcut olan tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunu kabul eder. Bununla birlikte Job Manager, Kullanıcılar tarafından Uygulama veya Web Sitesine yüklenen bilgi veya içerikle ilgili fikri mülkiyet haklarını talep etmez.

19. Job Manager Markası

Hiçbir Kullanıcı, Job Manager'ın önceden yazılı izni olmadan Job Manager'ın markasını veya logolarını yayınlayamaz ve kullanamaz.

20. Teknik destek ve arızalar

Job Manager, mükemmel müşteri hizmeti sunmayı taahhüt eder. Job Manager Uygulama, Web Sitesi veya Hizmetlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm teknik sorunlarla (normal çalışma saatleri içinde) derhal ilgilenmeye çalışacaktır. Bununla birlikte Job Manager Hizmetlerin kısmen veya tamamen kullanılmaması (kısmen veya tamamen) sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar Job Manager destek ekibinin herhangi bir sorunu teşhis etmek ve düzeltmek adına zaman zaman hesabınıza erişebileceğini kabul ederler.

21. Güvenlik

Kullanıcılar Uygulama ve/veya Web Sitesinde kullandıkları hesaplarını ve şifrelerini, korumaktan sorumludurlar. Job Manager kullanıcı adlarının ve şifrelerini güvende tutulmamasından kaynaklanacak herhangi bir kayıp ya da hasardan sorumlu değildir.

Kullanıcılar Uygulama ve/veya Web Sitesinde kullandıkları hesap ve şifrelerini, korumaktan sorumludur. Job Manager Kullanıcı adlarını ve şifrelerinin güvende tutulmasından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp ya da hasardan sorumlu değildir.

22. Genel Hükümler

Bu Koşullar, Hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak Job Manager ile saranızdaki tüm sözleşmeyi temsil eder ve sözlü veya yazılı olarak bu gibi konularda Taraflar arasında yapılmış olan tüm ön anlaşma, anlaşma ya da düzenlemeleri geçersiz kılar.

Job Manager'ın önceden yazılı izni olmaksızın Hizmetlerle ve/veya bu Hükümler ile ilgili haklar ve yükümlülüklerinizden herhangi birisini başka bir şahsa atayamaz veya devredemezsiniz.

İşbu Hükümlerin herhangi bir bölümünün bir mahkeme veya diğer yetkili bir makam tarafından geçersiz, uygulanamaz veya kanunla çelişik bulunması halinde bu bölüm veya hüküm, mümkün olduğunca orijinal amacını yerine getiren farklı bir hüküm ile değiştirilir. Bu bölüm veya hüküm, Şartların geri kalan kısmı Taraflar için bağlayıcı olacaktır.

Job Manager'ın işbu Şartların herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden feragat etmesi halinde bu feragat başka herhangi bir ihlalden feragat edildiği anlamına gelmez. Hiçbir feragat yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmaz.

Bu Şartlara taraf olmayan bir kişi, bu Şartların herhangi birinde yer alan hükümlerden yararlanma veya bunları uygulama hakkına sahip değildir.

23. Geçerli kanun ve yargı

İşbu Hükümler Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına tabidir ve tüm Kullanıcılar, bu Şartlar ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir sorun ya da uyuşmazlık nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine girerler.

Nasıl yardım edebiliriz?