นโยบายความเป็นส่วนตัว

จ๊อบ เมเนเจอร์ จัดเตรียมมือถือออนไลน์ซอร์ฟแวร์โซลูชั่นสำหรับคนทำงานที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ลูกค้า พนักงาน การปฏิบัติการ และการเงิน ของคุณตามที่คุณได้กรอกเข้าสู่ระบบ

1. คำมั่นสัญญา

ที่ จ๊อบ เมเนเจอร์ เราทราบว่าความเป็นส่วนตัวนั้นสำคัญกับคุณ และลูกค้าของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัว (the Privacy Policy) สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพของเราต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ และจ๊อบ เมเนเจอร์ ขอให้คำมั่นสัญญาในการรับรองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมดของคุณ

2. แอพพลิเคชั่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้าของ จ๊อบ เมเนเจอร์ บนเว็บไซต์ จ๊อบ เมเนเจอร์ หรือกรอกเข้าไปในแอพฯจ๊อบ เมเนเจอร์ ผ่านทางอุปกรณ์มือถือ (รวมถึงแพลตฟอร์มของ จ๊อบ เมเนเจอร์ด้วย)

3. ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้แพลตฟอร์มของ จ๊อบ เมเนเจอร์ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเสนอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่นที่อยู่อีเมลล์ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อุตสาหกรรม และข้อมูลมูลบางอย่างของบริษัท ลูกค้าอาจได้รับการเรียกร้องให้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นระยะเมื่อลูกค้าทำการใช้ซอร์ฟแวร์ต่อ

4. ความเป็นส่วนตัว และบัญชีของคุณ

ข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลอื่น ๆ ถือเป็นนโยบายส่วนตัว ข้อมูลของคุณอาจจะถูกจัดเก็บ และดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่น ๆ ที่ จ๊อบ เมเนเจอร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวก และด้วยการใช้บริการออนไลน์ คุณอนุญาตให้เคลื่อนย้ายข้อมูลออกนอกประเทศของคุณได้ หากคุณเข้าถึงบริการด้วยการใช้รหัสผู้ใช้ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษารหัสผู้ใช้นั้นไว้เป็นความลับ หากคุณให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้าถึงบริการด้วยรหัสผู้ใช้ของคุณ พวกเขาจะสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงผ่านแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ของระบบได้ ในทำนองเดียวกันหากคุณให้ความปลอดภัยในรูปแบบล็อคของบริการกับใครบางคนพวกเขาจะสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าได้ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณเปลี่ยนอีเมลล์ เพื่อให้พวกเราสามารถติดต่อคุณได้อย่างต่อเนื่อง และส่งการแจ้งเตือนตามต้องการหลังจากนี้ หากคุณไม่ทำการแจ้งให้พวกเราทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปทางที่อยู่อีเมลล์เก่าของคุณจะถือว่าได้รับการแจ้งเตือนไปแล้ว

5. ใช้รายละเอียด และข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้มาจะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับบริการที่เสนอให้โดย จ๊อบ เมเนเจอร์เท่านั้น เพื่อการติดต่อกับลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการ หรือเพื่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐ อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานควบคุมระเบียบกฏหมาย

จ๊อบ เมเนเจอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์การตลาด หรือกระบวนการสำหรับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจพนักงานของ จ๊อบ เมเนเจอร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน และปริมาณการซื้อขายเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นว่าลูกค้ากำลังใช้แพลตฟอร์มของ จ๊อบ เมเนเจอร์ อย่างไร ดังนั้นเราจึงสามารถทำการพัฒนาการออกแบบระบบให้เหมาะสม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการใช้งานในแพลตฟอร์มของ จ๊อบ เมเนเจอร์

6. การอนุญาต

ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มของ จ๊อบ เมเนเจอร์ ลูกค้าอนุญาตให้รวบรวม ใช้ เปิดเผยจัดเก็บ และดำเนินการกับข้อมูลของลูกค้าโดยให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

7. การเปิดเผยข้อมูล

จ๊อบ เมเนเจอร์ จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมข้อมูล (ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในย่อหน้าที่ 4 ด้านบน) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากลูกค้าให้ทำการเปิดเผย

8. เข้าสู่ระบบ และปรับปรุงข้อมูล

ลูกค้าอาจทำการร้องขอดูข้อมูลส่วนบุคคลที่ จ๊อบ เมเนเจอร์ ทำการเก็บเอาไว้แทน หรือเพื่อรวบรวม หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ กรุณาส่งอีเมลล์มาที่ จ๊อบ เมเนเจอร์support@jobmanagerapp.com

9. การติดต่อ

จ๊อบ เมเนเจอร์ ส่งข้อมูลการแจ้งหนี้ ข้อมูลสินค้า ข่าวสาร และแจ้งเตือนให้กับคุณทางอีเมลล์ และในบางกรณีส่งไปทางบริการข้อความภายในแพลตฟอร์มของ จ๊อบ เมเนเจอร์ โดยอีเมลล์ที่เหมาะสม หรือในอีเมลล์ติดต่อจะประกอบด้วยคำแนะนำอธิบายว่าคุณสามารถเลือกที่จะลบตัวคุณออกจากรายชื่อผู้รับจดหมายได้อย่างไร

10. การจัดเก็บข้อมูล

จ๊อบ เมเนเจอร์ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศใด ๆ ซึ่ง จ๊อบ เมเนเจอร์ อาจเลือกให้บริการเป็นระยะ

11. การเก็บรักษา

จ๊อบ เมเนเจอร์ อาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้ทั้งก่อน และหลังการยกเลิกบัญชีของลูกค้า ตามแต่ระยะเวลาที่ จ๊อบ เมเนเจอร์ มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายให้กระทำเช่นนั้น

12. ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ

จ๊อบ เมเนเจอร์ ใช้บุคคลที่สามในการทำโฆษณา และการรณรงค์เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ ข้อมูลที่ได้ถูกรวบรวมเพื่อทำการโฆษณา และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่จากข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ การโฆษณาผ่านทางข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้จัดเก็บอยู่ในเบาร์เซอร์ของคุณ และให้ข้อมูลไปยังบุคคลที่สามเพื่อทำการโฆษณาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามากขึ้น และหลีกเลี่ยงการแสดงโฆษณาที่เคยเห็นแล้ว นี่อยู่บนพื้นฐานของประวัติการเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ของคุณ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่จากข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ให้ข้อมูลเพื่อแสดงการโฆษณากับคุณผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ของคุณต่อเว็บไซต์ จ๊อบ เมเนเจอร์ มีทางเลือกในการยกเลิกการเข้าร่วมให้เลือก และหากคุณต้องการที่จะยกเลิกคุณสมบัติเหล่านี้ เข้าไปที่ ยกเลิกการเข้าร่วม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

13. เปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว

จ๊อบ เมเนเจอร์ อาจแก้ไข หรือปรับปรุง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ จ๊อบ เมเนเจอร์ อาจทำการแจ้ง หรือไม่แจ้งลูกค้าก็ได้ ลูกค้ายอมรับต่อข้อผูกพันของนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีผลเมื่อเวลาที่ลูกค้าเข้าระบบผ่านทางเว็บไซต์ จ๊อบ เมเนเจอร์ และ/หรือใช้ซอร์ฟแวร์ผ่านทางอุปกรณ์มือถือ

14. ข้อกำหนดการใช้งาน

การใช้ซอร์แวร์ จ๊อบ เมเนเจอร์ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง และเงื่อนไข ของ จ๊อบ เมเนเจอร์ และควรจะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคู่ไปด้วย

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?