Làm cách nào để

Kiểm soát sử dụng

Làm cách nào để sử dụng ngày và kiểm soát thời gian?

Video này sẽ giải thích làm cách nào để nhập thông tin ngày và thời gian để sử dụng lịch và đồng hồ 

Làm cách nào để thêm hình ảnh mới?

Video này sẽ giải thích làm cách nào để tải lên hoặc chụp một tấm hình và lưu lại trên Quản lý việc làm 

Làm thế nào để kiểm soát thư viện

Video này sẽ giải thích làm cách nào để chọn một mục hoặc thêm mục mới vào thư viện 

Làm việc với ứng dụng

Làm thế nào để sắp xếp lại các biểu tượng ở trang chủ

Video này sẽ giải thích cách kéo và hoán đổi các nút trên trang chủ của bạn 

Làm thế nào để sắp xếp lại danh sách các biểu tượng

Video này sẽ giải thích cách sắp xếp lại các nút mà bạn nhìn thấu trong thanh bên trên danh sách các trang của bạn 

Làm thế nào để thêm công việc mới

Video này sẽ giải thích làm thế nào để nhập thông tin về công việc mới hoặc khách hàng 

Chế độ xem Quản lý và Khách hàng là gì

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng tính năng xem ở chế độ quản lý, chế độ khách hàng 

Làm thế nào để cá nhân hóa ứng dụng cho doanh nghiệp và thiết lập mẫu hóa đơn của bạn

Video này sẽ giải thích làm thế nào để cá nhân hóa ứng dụng cho doanh nghiệp và sẽ thiết lập mẫu hóa đơn của bạn. Các bước hướng dẫn cách thiết lập chi tiết cho doanh nghiệp của bạn, điền vào các ô trống và thiết lập hóa đơn. Sau khi thiết lập dữ liệu, hãy lưu chữ ký và logo rồi tạo ra mẫu hóa đơn của bạn, bạn sẽ dễ dàng quản lý thư từ kinh doanh của mình - và đó chính là mục đích chính yếu của hành động này. Bản mẫu được thực hiện sẽ được sử dụng để lập hóa đơn, bản kê ước tính và biên nhận. 

Các mẹo và thủ thuật

Thay đổi kích thước của thư viện

Video này sẽ giải thích làm thế nào để thay đổi kích thước của thư viện 

Phê duyệt người

Video này sẽ giải thích làm thế nào để dễ dàng phê duyệt người thay vì trở lại trang danh sách và chọn người khác trong danh sách 

Phím tắt báo cáo

Video này sẽ giải thích làm thế nào để dễ dàng duyệt qua các báo cáo của bạn 

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store