Trong hàng tồn kho có cung cấp những tùy chọn nào?

Hàng tồn khi hiện tại hiển thị cơ sở dữ liệu hàng tồn kho ảo của công ty hoặc công ty bạn. Bạn có thể thêm tài liệu, công cụ và máy móc cùng với số lượng, chủng loại, nhãn hiệu và địa điểm. Điều đó có nghĩa bạn có tầm nhìn bao quát về chủng loại, số lượng, nhãn hiệu, địa điểm và giá cả - trên trang web việc làm, trong kho lưu trữ hoặc trên trang web của công ty hoặc công nhân khác nếu được thuê.

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store