Theo dõi thời gian

Có được thông tin chi tiết và báo cáo thời gian thực về thời gian và địa điểm của nhân viên.

Theo dõi thời gian là một ứng dụng miễn phí trên điện thoại dành cho nhân viên, những người có quản lý đang sử dụng Tổng thầu quản lý việc làm trên Android hoặc Công cụ quản lý việc làm trên iOS

Theo dõi thời gian vừa là một chiếc đồng hồ trên điện thoại cho phép nhân viên cài đặt giờ bắt đầu/kết thúc của một công việc nhất định và thời gian, theo dõi GPS, cho phép quản lý theo dõi địa điểm của nhân viên họ trong suốt ngày làm việc từ thời gian vào tới khi ra.

Theo dõi thời gian cho phép nhân viên theo dõi giờ làm việc của họ và gửi hình ành hoặc tin nhắn đến quản lý của họ.

Nó là một công cụ cực kỳ hữu ích và chuẩn xác cao.

Theo dõi việc làm cho phép người dùng cả Android và iPhone có thể sử dụng điện thoại tương ứng và nói chuyện thoải mái.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?