Tôi có sử dụng phiên bản cơ bản cho doanh nghiệp của mình. Tôi có thể dễ dàng nâng cấp nó với nhiều tính năng hơn hoặc nhiều nhân viên hơn không?

Được. Sau khi bạn chọn các tính năng bổ sung hoặc thêm nhân viên rồi nâng cấp, bạn chỉ cần khởi động lại ứng dụng trên điện thoại của mình và bắt đầu làm việc với chúng.

Để nâng cấp, mở bảng điều khiển web của bạn tại https://panel.jobmanagerapp.com/, đăng nhập bằng tài khoản của bạn, và tại trình lựa chọn Đăng ký, bạn sẽ thấy tùy chọn nâng cấp.

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store