Tôi có cần phải kí một hợp đồng dài hạn không?

Không cần, các kế hoạch của chúng tôi đều là hằng tháng, hằng năm hoặc nửa năm và bạn có thể hủy bất cứ lúc nào. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể tìm ra giá trị của Quản lý việc làm và bạn sẽ không bao giờ muốn rời đi, nhưng chúng tôi hiểu các doanh nghiệp cần thay đổi và chúng tôi sẽ không phạt bạn vì điều đó.

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store