Tình trạng kho không chứa gì?

Trạng thái kho lưu trữ được truy cập bằng biểu tượng thanh bên trên trang Hàng tồn kho và nó cung cấp tóm tắt các mặt hàng và giá của chúng trong từng loại trong hàng tồn kho. Với quan điểm này, các nhà xây dựng có thể dễ dàng kiểm tra tất cả số lượng, giá cả và tổng giá trị cổ phần của họ.< p>

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store