Quét bằng mã vạch được sử dụng như thế nào cho hàng tồn kho?

Quét bằng mã vạch rất hữu ích trong việc tìm kiếm mục vì bạn chỉ cần quét mục bất kỳ nơi nào bằng thiết bị di động của bạn và nhận được danh sách thông tin đáng tin cậy về số lượng, vị trí hoặc tiền thuê của nó. Bạn có thể sử dụng công cụ này khi thêm mục vào kho hàng hoặc để tìm kiếm.

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store