Nếu tôi ngừng sử dụng dịch vụ, chuyện gì sẽ xảy ra với dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của bạn?

Tất cả dữ liệu đều được xoá khỏi máy chủ của chúng tôi sau ba tháng nếu không hoạt động. Chúng tôi duy trì thời gian gia hạn này trong trường hợp người dùng muốn kích hoạt lại tài khoản của mình trong thời gian đó và khôi phục dữ liệu.

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store