Làm thế nào để chọn phiên bản Quản lý việc làm có hiệu quả với tôi?

Cách tốt nhất là kiểm tra tất cả các tính năng trong thời gian dùng thử! Khi bạn tìm thấy một tính năng hiệu quả cho loại hình kinh doanh của bạn, chỉ cần đưa chúng vào kế hoạch đăng ký của bạn. Lựa chọn cũng phụ thuộc vào số lượng nhân viên và doanh nghiệp mà bạn có bởi vì nó liên quan đến các gói giảm giá. Đối với tất cả các thông tin bổ sung, hãy vào trang giá của Trình quản lý việc làm Giá

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store