Làm thế nào để đăng ký/ đổi mới?

Để mua hoặc gia hạn đăng ký chỉ cần đến trang https://panel.jobmanagerapp.com/ và đăng nhập bằng tài khoản của bạn thông qua ứng dụng web với cùng một email và mật khẩu mà bạn sử dụng cho ứng dụng trên điện thoại.

Người dùng Android có thể đăng ký/gia hạn trực tiếp từ ứng dụng Quản lý việc làm của họ:

  • Từ trình đơn chọn lựa ở trang chủ chọn THÔNG TIN ỨNG DỤNG rồi MỞ ỨNG DỤNG WEB.
  • Từ BẢNG ĐIỀU KHIỂN chọn ĐĂNG KÝ, chọn các tính năng và bạn sẽ được chuyển hướng đến PayPal để hoàn tất thanh toán.

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store