Làm cách nào để tôi đóng tài khoản của mình?

Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể tìm ra giá trị của Quản lý việc làm và bạn sẽ không bao giờ muốn rời đi, nhưng chúng tôi hiểu các doanh nghiệp cần thay đổi. Để đóng một tài khoản, người dùng cần dừng sử dụng ứng dụng và hủy bất kì thanh toán định kì thông qua tài khoản PayPal của họ. Yêu cầu email hoặc số điện thoại cho Quản lý việc làm để hủy tài khoản không được xem là hủy bỏ. Ngoài ra, không có lựa chọn nào bên trong ứng dụng hoặc trên website có thể hủy tài khoản. Vui lòng đọc Các điều kiện và điều khoản của chúng tôi để có thêm nhiều thông tin.

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store