Giá

Đăng ký hằng tháng chỉ cần bắt đầu từ $9.95!

Định giá đơn giản – Không bị bất ngờ – Không chi phí ẩn

Không thẻ tín dung – Không bắt buộc

 

Miễn phí

(Tối ưu cho người dùng độc thân)

Đơn giản

(Tối ưu cho những doanh nghiệp nhỏ)

 

 

$0.00

Từ

$9.95/mo

Số lượng kinh doanh riêng lẻ của từng tài khoản 1 bao gồm 1 bao gồm
Khách hàng Không giới hạn Không giới hạn
Chi phí Không giới hạn Không giới hạn
Các nhà thầu phụ Không giới hạn
Nhân viên 1 bao gồm
Báo cáo
Thư viện và sao lưu giấy tờ
Bảng chấm công trên Excel
Sử dụng các ứng dụng trên web
Theo dõi nhân viên qua GPS. Tự động cập nhật công việc của nhân viên (Tùy chọn)
Simple Employee tracking, Auto importing employee's work (Tùy chọn)
Hàng tồn kho, báo cáo về hàng tồn kho (Tùy chọn)
Dự tính, hóa đơn (Tùy chọn)
Lượng dữ liệu được sao lưu trữ trên máy chủ 8-15 

Hãy bắt đầu 30 ngày MIỄN PHÍ của bạn


Tính lượng đăng ký
Thêm nhân viên thì tốn thêm bao nhiêu tiền? Có phiếu ưu đãi nào cho thành viên thân thiết không?

Đặc tính đi kèm

Độ dài đăng ký

Số tiền trả: $323.40

Mỗi tháng (đã tính): $26.95


Quản lý việc làm có thể giúp bạn tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi năm
Hiệp hội tiền lương Mỹ đã dự đoán rằng các nhân viên dành ra khoảng 40 phút mỗi ngày cho việc chấm công.

Những quyển sổ chấm công bằng giấy đã ngốn của bạn bao nhiêu tiền rồi?

Chi phí mua sổ chấm công

$0

Chi phí cho quản lý việc làm

$0

Tiền tiết kiệm mỗi năm của bạn

$0

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?