Biểu tượng "Thu nhập khác" là gì?

Thu nhập khác là thu nhập từ kinh doanh linh tinh không liên quan đến công việc, khách hàng hoặc thu nhập từ cho thuê (ví dụ thu nhập khác có thể là cứu hộ, thanh toán bảo hiểm, hoàn thuế, tiền mặt vv ..) Thu nhập từ các khoản thu nhập khác được hiển thị trong Báo cáo doanh nghiệp của công ty. Bạn thêm thu nhập khác vào Quản lý việc làm cũng giống như bất kỳ mục nào khác.

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store