ไอคอน "รายได้อื่น ๆ" คืออะไร?

รายได้อื่น ๆ เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานใด ๆ หรือลูกค้า หรือรายได้ค่าเช่า (ตัวอย่างของรายได้อื่น ๆ จะเป็น รายได้จากมูลค่าซาก ค่าสินไหมชดเชยจากประกันภัย เงินรางวัล เป็นต้น) การรับรายได้จากรายได้อื่น ๆ จะไปแสดงอยู่ในรายงานบริษัทของคุณ คุณเพิ่มรายได้อื่น ๆ เข้าไปใน จ๊อบ เมเนเจอร์ ด้วยวิธีเดียวกันกับรายการอื่น ๆ

ดาวน์โหลดตอนนี้ และและเริ่มทดลองใช้ฟรี 30-วัน!

Google Play
App Store