มีค่าธรรมเนียมในการติดตั้งไหม?

ไม่มี หลังจากที่ระยะทดลองใช้หมดอายุคุณสามารถเลือกคุณสมบัติที่คุณชอบได้ง่าย ๆ และชำระเงินเป็นรายเดือนโดยชำระของเดือนแรก หรือชำระเป็นรายปีเพื่อเริ่มการใช้งาน

ดาวน์โหลดตอนนี้ และและเริ่มทดลองใช้ฟรี 30-วัน!

Google Play
App Store