ฉันไม่เข้าใจว่า "หนึ่งธุรกิจ" หมายความอะไร?

ธุรกิจ คืออาชีพของคุณเป็นความชำนาญ หรือการค้า คุณอาจจะมีได้มากกว่าหนึ่งธุรกิจและแต่ละธุรกิจคุณอาจมีลูกค้า พนักงาน ผู้รับเหมาช่วงนอกองค์กร ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทของคุณอาจเป็นงานประเภทช่างประปา และช่างไฟฟ้า ด้วยเวอร์ชั่นโปรของ จ๊อบ เมเนเจอร์ คุณสามารถแยกธุรกิจเหล่านั้นออกเป็นสองด้วยการแยกข้อมูลของแต่ละธุรกิจ และรวมทั้งสองธุรกิจเข้าไปอยู่ภายใต้หนึ่งบัญชีของ จ๊อบ เมเนเจอร์ หนึ่งธุรกิจถูกรวมอยู่ในสมาชิกทุกประเภท คุณสามารถซื้อได้มากกว่า 3 ธุรกิจขึ้นไปต่อหนึ่งบัญชี และสับเปลี่ยนระหว่างธุรกิจเพียงแค่แตะเดียว

ดาวน์โหลดตอนนี้ และและเริ่มทดลองใช้ฟรี 30-วัน!

Google Play
App Store